Dr. Rifat Rijad Zaid: Funkcionalnost zdravstvenog sistema

Predsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH dr. Rifat Rijad Zaid kaže da se u zdravstvu stvari teško mijenjaju nabolje. Prema njegovim riječima, zdravstveni sistem u BiH je slabo funkcionalan i ne pruža adekvatnu zdravstvenu zaštitu građanima.

Video: