SREDNJI VIJEK

Grad/Opština: 
Tuzla
I zato neka krepajemo po bolnicama kao da su iz I sv.rata. Neka skupljamo novac za liječenje spuštajući se na najniže grane koje ljudski karakter može dosegnuti-prosiš da preživiš. Zatvorite i ove bolnice koje rade. Bitno je da moji vladaju, a liječit ću se hidžamom i uljem čurekota. Dobrodošli u srednji vijek.