Otvorene ideje za Balkan

Cilj programa Otkucaji je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji.

Inicijative

ABO Donor

Projekat pod nazivom AB0 Donor, prepoznat je kao najbolja i najinovativnija stvar u oblasti zdravstva iz Bosne i Hercegovine, koja će nas predstavljati na World Summit Award-u 2015. u borbi za top 5 u svijetu i odlazak na daljnje takmičenje u Kinu. AB0 Donor je društveno korisna medicinska aplikacija koja rješava problem deficita krvi i broja davalaca, uvođenjem novina na polju darivanja krvi – to je aplikacije koja obavještava korisnike kada se ukaže potreba za određenom krvnom grupom, kako bi mogli na vrijeme dati krv i nekome spasiti život.

EZDRAVLJE

eZdravlje je veb i mobilna aplikacija koja se bavi monitoringom i unapređenjem zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Ona omogućava građanima i građankama da potpuno anonimno prijave nepravilnosti sa kojima se svakodnevno susreću u zdravstvu.

PRAKTIČNI REGISTAR LIJEKOVA

Praktični registar lijekova je besplatna mobilna aplikacija preko koje na najbrži mogući način možete doći do važnih informacija o raspoloživim lijekovima u Bosni i Hercegovini. Pretraga je omogućena prema generičkom ili zaštićenom nazivu, kao i aktivnoj supstanci lijeka, pa se do potrebnih informacija dolazi veoma brzo.

Takmičenje Otvorene ideje za BiH organizovano je u septembru 2014. godine i podrazumijevalo je razvoj mobilne aplikacije čiji bi cilj bio monitoring i poboljšanje zdravstvenog sistema u BIH. Od 28 prijavljenih ideja i timova, šest je učestvovalo u krajnjoj fazi izbora najboljih aplikacija. Online zajednica je odlučila o pobjedniku. Ahmed Prohić, tvorac ideje eZdravlje, osvojio je treće mjesto. Drugo mjesto osvojio je tim srednjoškolaca iz Tuzle sa aplikacijom ABO donor, dok su prvo mjesto osvojili Mensur Mandžuka i Edin Begić, pokretači inicijative Praktični registar lijekova.