Zdravi savjeti

Pitanje
Znate li kome ja mogu da se žalim na nerad ovog gospodina?
Odgovor
U slučaju da niste zadovoljni odlukom direktora imate pravo tražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog ministra zdravstva u roku od 15 dana od dana prijema odluke kako to i reguliše član 42. pomenutog zakona.
>>>
Pitanje
Ja imam problem sa osiguranjem. Moja 12 godišnja kći je bez knjizice zato što je rodjeni otac ( moj bivši muz) skinuo sa osiguranja koje on ima sa zeljeznice FBiH.
Odgovor
Vaša kćerka ima pravo da bude osigurana preko Ministarstva za obrazovanje Vašeg kantona sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj:30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
>>>
Pitanje
Imam zdravstvenu knjižicu, uplaćenu premiju ali plaćam lijekove za štitnu za glaukom i dva ultrazvuka jer gospoda neće da omoguće u Domu zdravlja već privatno. A u bolnici navodno rade samo za ležeće pacijente!
Odgovor
Obzirom da nemam podatak iz kojeg entiteta (F BiH, RS) ili kantona dolazite ne mogu Vam u potpunosti odgovoriti na ovo pitanje.
>>>
Pitanje
meni se dogodilo da sam sa 4-mjesecnim blizancima otisla samo u drugi kanton, u grad udaljen 300 km od Sarajeva ... jedno dijete dobilo opstruktivni bronhitis i lijecili smo ga u bolnici u tom drugom kantonu ...
Odgovor
Bilo bi dobro da imamo informaciju na koji tačno Zakon, Odluku, Sporazum. se poziva Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u svom odgovoru na Vaš zahtjev, kako bih Vam mogao dati tačan odgovor na Vaše pitanje.
>>>